fbpx

Automatisk refusion

Automatisk refusion

Ring 31 155 155

Få hurtig rådgivning

Sygedagpengeforsikring

Som selvstændig eller arbejdsgiver kan det være en stor fordel at være dækket af en sygeforsikring, så virksomheden får refusion i tilfælde af, at du eller dine medarbejdere bliver syge.

Sygedagpengeforsikring for selvstændige og arbejdsgivere

Få frihed til at koncentrere din tid og ressourcer på dine spidskompetencer, alt imens vi hurtigt og effektivt giver dig et overblik over dine forsikringsmuligheder vedrørende sygdom.

Vi kan ydermere beregne, hvorvidt det kan betale sig for dig at tegne en sygedagpengeforsikring og forklare dig let og enkelt om dine muligheder.

Som arbejdsgiver kan du tegne en sygedagpengeforsikring, hvor du kan opnå refusion – selv i arbejdsgiverperioden.

Få frihed til at koncentrere din tid og ressourcer på dine spidskompetencer, alt imens vi hurtigt og effektivt giver dig et overblik over dine forsikringsmuligheder vedrørende sygdom.

Vi kan ydermere beregne, hvorvidt det kan betale sig for dig at tegne en sygedagpengeforsikring og forklare dig let og enkelt om dine muligheder.

Indtast dine virksomhedsdata her og få din sygedagpengeforsikring nu

Du kan nemt og hurtigt bestille eller bede om tilbud på sygedagpengeforsikring her

Forsikring data 2021 _ backup
Har du haft andre indtægter inden for de sidste 3 mdr. *
Sending

Barsel

Få ro på hele barselsperioden. Lad Nem-HR håndtere jeres barselsrefusion fra start til slut. Vi holder styr på regler og deadlines, så I ikke behøver at bekymre jer om det adminsitrative.

Læs mere

NemRefusion & Virk

Det kan være kompliceret og som oftest en meget tidskrævende proces at søge i NemRefusion. Hos Nem-HR kan vi håndtere vi al din kontakt til det offentlige og sørger for hele dit refusionsforløb.

Læs mere

Sygedagpenge

Nem-HR er eksperter i sygedagpenge og systemerne i det offentlige, så du ikke behøver være det. Vi klarer al din kontakt til det offentlige med vores unikke og automatiserede løsning.

Læs mere

Værd at vide

Enkeltmandsvirksomhed og I/S

Du kan tegne en sygedagpengeforsikring, der sikrer dig sygedagpenge fra 1. fraværsdag (type 2-forsikring) eller fra 3. fraværsdag (type 1-forsikring). Disse typer skal kombineres med minimum- eller maksimumsatsen.

Hvert år i marts udsender Udbetaling Danmark opkrævninger på sygedagpengeforsikringen. Du vil som selvstændig modtage opkrævningen i din personlige digitale postkasse – altså ikke i virksomhedens. Gør dig selv en tjeneste og tjek, at aftalen enten ligger på din PBS-aftale, eller at du allerede har fået den betalt.

Der er ikke tale om en betaling til Nem-HR, men til Udbetaling Danmark, som administrerer din forsikringsordning.

Overser eller glemmer du opkrævningen, vil Udbetaling Danmark automatisk afmelde dig forsikringsordningen.

Præmien for type 1-forsikring fra 3. fraværsdag er pr. år:

Minimumsats……kr. 2.253
Maksimumsats….kr. 3.378

Præmien for type 2-forsikring fra 1. fraværsdag er pr. år:
Minimumsats……kr. 3.480
Maksimumsats….kr. 5.223

Hvert år i marts opkræves du for det næste års forsikring. Forsikringen dækker et år ad gangen fra 1. april til 31. marts året efter.

1. eller 3. fraværsdag?

Du kan tegne en sygeforsikring, der sikrer dig sygedagpenge allerede fra 1. fraværsdag (type 2-forsikring) eller fra 3. fraværsdag (type 1-forsikring) kombineret med minimum- eller maksimumsatsen.

Minimum- eller maksimumsats
• Vælger du minimumsatsen, får du 2/3 af det højeste dagpengebeløb, uanset størrelsen af din tidligere indtægt.
• Vælger du maksimumsatsen, vil udbetalingen af dagpengene blive beregnet på baggrund af din indkomst.

Vi anbefaler typisk vores kunder at vælge maksimumsatsen, hvis arbejdsfortjenesten ved den selvstændige erhvervsvirksomhed er ca. 160.000 kr. eller mere. Dette er dog ikke ensbetydende med, at der bliver udbetalt ud fra maksimumsatsen. Udbetalingsbeløbet beregnes ud fra arbejdsfortjenesten. Dette betyder, at det udbetalte beløb er et beregnet beløb mellem minimum og maksimum ydelsen.

For at være berettiget til sygedagpengerefusion er der fastsat et beskæftigelseskrav.

Beskæftigelseskravet er, at du inden for det seneste år skal have arbejdet minimum 18,5 time om ugen i mindst 6 måneder, heraf den seneste måned forud for fraværet i.fbm. sygdom eller barsel. Det er ikke et krav, at du har nogen fast indtægt ved den selvstændige virksomhed, men din kommune kan forlange dokumentation for, at du opfylder beskæftigelseskravet.

Du vil blive oprettet i forsikringsordningen fra den dato, hvor staten modtager din tilmeldingsblanket. Som udgangspunkt er der en ventetid på seks måneder, før du har fuld ret til sygedagpengerefusion.

Der vil blive givet dispensation for ventetiden, hvis det er et ulykkestilfælde der er baggrund for fraværet. Det samme gælder, hvis du tilmelder dig inden for tre måneder efter ophør af lønindtægt fra anden beskæftigelse, og du i øvrigt opfylder betingelserne for ret til dagpenge på grundlag af din tidligere beskæftigelse som lønmodtager eller anden tilsvarende indkomst.

Sygedagpengeforsikringen dækker desværre ikke dit barns første sygedag.

Sygedagpengeforsikringen for selvstændige erhvervsdrivende dækker også din barsel. Dette er ekstra relevant i de tilfælde, hvor du har en mindre eller negativ indkomst i din virksomhed, da du med forsikringen er sikret minimum 2/3 af den højeste dagpengesats.

Er du gravid, og viser din seneste årsopgørelse en mindre eller negativ indkomst i din virksomhed, kan du med fordel søge om optagelse i forsikringen. Herefter vil du kunne opnå ret til genberegning af din udbetaling, når din forsikring er aktiv, og således sikre dig selv en højere udbetaling under din orlov.

Har du en så høj indtægt, at du fra kommunen er berettiget til højeste dagpengesats, vil dagpengeforsikringen for selvstændige erhvervsdrivende i disse tilfælde være overflødig i forbindelse med barsel.

Ja, præmien til sygedagpengeforsikringen er blevet fradragsberettiget.

Dette er gældende fra 2015.

Værd at vide

ApS, A/S og Medarbejderforsikring

Det er en forudsætning, at din samlede lønudgift som arbejdsgiver i det foregående år ikke overstiger 1750 x den højeste dagpengesats pr. uge, samt at du som arbejdsgiver har et aktivt CVR-nummer. Derudover må du som arbejdsgiver ikke modtage offentlige midler svarende til mindst 50 % af driftsudgifterne.

Præmien for forsikringsordningen udgør i hele 2024 0,87 % af din virksomheds samlede lønudgifter.

Vær opmærksom på at i lønudgiften indgår både A- og B-indkomst.

Hvert år i juni og december udsender Udbetaling Danmark opkrævninger på sygedagpengeforsikringen. Som privat arbejdsgiver vil du modtage opkrævningen enten i virksomhedens digitale postkasse eller som elektronisk indbetalingskort i din netbank. Gør dig selv en tjeneste og tjek, at aftalen enten ligger på din PBS-aftale, eller at du allerede har fået den betalt.

Der er ikke tale om en betaling til Nem-HR, men til Udbetaling Danmark, som administrerer din forsikringsordning.

Overser eller glemmer du opkrævningen, vil Udbetaling Danmark automatisk afmelde dig forsikringsordningen.

Forsikringen træder tidligst i kraft en uge efter, at staten har modtaget din underskrevne tilmeldingsblanket. Dette gælder også selvom din tilmelding først bliver færdigbehandlet senere. Din forsikring har altså virkning, selvom den endnu ikke er blevet færdigbehandlet fra det offentlige.

Det betyder, at du skal huske at anmelde alt sygefravær, også selvom du ikke har modtaget en opkrævning eller bekræftelse på, at du er optaget i forsikringen. Kommunen kan først se, at du er omfattet af forsikringen, når ansøgningen er færdigbehandlet. Når dette sker, vil du få udbetalt alt din sygedagpengerefusion med tilbagevirkende kraft.

Du kan som arbejdsgiver bede om ændring af beregningsgrundlaget for ácontopræmien. Dette kan du gøre ved skriftligt at indsende de ændrede lønsumsoplysninger, hvorefter vi sørger for det hele.

Uanset om du får ændret beregningsgrundlaget, bliver din præmie reguleret løbende det følgende år, hvis dine faktiske lønudgifter har været forskelligt fra de tidligere oplyste, der er blevet lagt til grund for ácontopræmien.

Sygedagpengeforsikringen dækker desværre ikke dit barns første sygedag.

Forsikringen dækker desværre ikke barsel.

Men vi hjælper dig også med dette. Læs mere her.

Ja, præmien til sygeforsikringen er fuldt fradragsberettiget.

 

Hvordan kan Nem-HR hjælpe dig?

Hos Nem-HR giver vi dig frihed til at koncentrere din tid og ressourcer på dine spidskompetencer, alt imens vi hurtigt og effektivt giver dig et overblik over dine forsikringsmuligheder vedrørende sygdom.

Vi kan ydermere beregne, hvorvidt det kan betale sig for dig at tegne en sygedagpengeforsikring hos staten eller hos et privat forsikringsselskab.

Nem-HR kan tilbyde dig:

Thomas Falther

Er din specialist i sygedagpengeforsikring

Har du spørgsmål, eller andet vi skal tage stilling til, kan du med fordel skrive til os via kontaktformularen eller ringe til os på telefon 31 155 155.

Vi ser frem til at tage imod din henvendelse!

Med venlig hilsen

Team Nem-HR

V2_2022_Thomas

Få en samlet pakke med oprettelse af sygedagpengeforsikring samt anmeldelse af sygdom!